ADAT ISTIADAT SOWANGAN DAN ZIARAH MAKAM MERTI DUSUN

  • Desa Ngrapah
  • Nov 18, 2022

Merti Dusun sering disebut juga dengan bersih Desa, hakikatnya sama dengan makna simbol rasa syukur masyarakat kepada sang Pencipta atas apa yang telah diberikan. Karunia tersebut dapat berupa rejeki yang melimpah, keselamatan, ketentraman, serta keselarasan hidup di dunia.Di desa ngrapah adat merti dusun masih di pegang teguh oleh masyarakat . Ini adalah wujud bentuk syukur kepada tuhan yang maha esa atas nikmat yang di berikan selama 1 tahun ini. Selain merti dusun ada juga adat sowangan. Sowangan adalah suatu tradisi dimana masyarakat membersihkan aliran sungai dan mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat tersebut. Selain sowamgan ada juga ziarah makam pepunden di daerah tersebut.Inilah contoh sowangan dan ziarah makam di dusun jonggrangan desa ngrapah kecamatan banyubiru

https://youtu.be/UpbQPkxXLYU